FREKVENČNÍ MĚNIČE


ElectroilFrekvenční měnič otáček je elektronické zařízení, které prostřednictvím sofistikovaného řízení a tlakového snímače umožňuje měnit frekvenci a amplitudu napájecího napětí a tím změnu otáček motoru (čerpadla).Hlavním přínosem je zajištění nejlepší energetické účinnosti provozu čerpadla a tím značné úspory energie (až 40 % v závislosti na systému ON/OFF). Hlídá čerpadlo proti chodu nasucho a udržuje konstantní tlak.

 


1. zapojte motor čerpadla

2. uzavřete výtlak vody systému

3. vyjměte zalévací zátku

4. připojte tlakové čidlo do plnícího potrubí

5. zapojte frekvenční měnič k motoru čerpadla

6. zapojte frekvenční měnič do elektrického napájení

7. stiskněte start, vyčkejte než se přístroj načte, znovu otevřete přívod vody a systém bude pracovat při konstantním tlaku