Tlakové nádoby


Tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou (vakem) jsou určeny pro tlaková zařízení, stavbu vodáren, požární a zavlažovací systémy do max. teploty 100 °C.

Tlakováí nádoba - funkce

Membrány udržují vodu a vzduch oddělené od sebe tak, aby nedošlo k žádné kontaminaci, korozi a tlakové ztrátě.

Tlaková nádoba - funkce

Jakmile tlak dosáhne max. hodnoty, čerpadlo se zastaví. Nyní je uvnitř nádrže největší množství vody. Membrána zaujímá téměř celý objem nádrže a voda začíná odtékat.

Expanzní nádoba - funkce

Po odtoku se membrána vyfoukne a tlak dosáhne min. hodnoty. Nyní má membrána svůj původní rozměr a čerpadlo spustí znovu cyklus.