Expanzní nádoby


Expanzní nádoby s vyměnitelnou membránou (vakem pro uzavřené topné soustavy nebo pro solární systémy.

Hlavním účelem expanzní nádoby je kompenzovat změnu objemu vody v důsledku kolísání teploty v systémech vytápění.

Expanzní nádoba - funkce

Jakmile je nádrž připojena do systému, teplota se zvyšuje, a tím se také zvětšuje objem vody, který začne plnit membránu.

Expanzní nádoba - funkce

Objem vody se stále rozšiřuje až je dosaženo maximální pracovní teploty. V této fázi membrána vyplňuje téměř celý prostor nádrže. Ani tehdy však nedochází ke kontaktu mezi vodou a vnitřním povrchem nádrže.

Expanzní nádoba - funkce

Objem vody se stále rozšiřuje až je dosaženo maximální pracovní teploty. V této fázi membrána vyplňuje téměř celý prostor nádrže. Ani tehdy však nedochází ke kontaktu mezi vodou a vnitřním povrchem nádrže.