AQUASYSTEM KONZOLE SUP

Konzole slouží k upevnění expanzní nádrže ke zdi.